Menu

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela. Świadectwo nawrócenia, prawdziwej obecności Jezusa i Jego Najpiękniejszej Miłości do każdego z Nas.

Orędzie Matki Bożej 11.12.2016 r.

paulina93m

Przyszłość która czeka Ziemię nie jest dla was moje drogie dzieci bezpieczna. Ci którzy są wybrani do tego, by wami rządzić i ustanawiać prawo nie są lojalni wobec was i ich postępowanie wyniknie na waszą niekorzyść. Przekonacie o tym wkrótce, kiedy do NATO dołączy nowa grupa powstała przed pięćdziesięciu laty we Włoszech, jest to grupa która zajmuje się handlem na światową skalę, a także polityką. Rządy w Europie są prowadzone przez przedstawicieli wybranych nie przez was, lecz przez tych którzy chcą zniszczyć was i wasze przyszłe pokolenia, wysiedlając was z waszych ziem i niszcząc waszą rodzimą kulturę i tradycję. Wojny które toczą się teraz na świecie nie są wam przedstawiane takimi jakimi są naprawdę, jesteście wciąż okłamywani przez media które tuszują prawdę o tym co się dzieje i do czego zmierzają te wydarzenia. 

Już niedługo Rosja zdobędzie się na ryzykowne przedsięwzięcie, które naruszy struktury NATO, będzie na celowniku władz europejskich i USA. Rządzący w Unii Europejskiej planują od dawna podpisanie kontraktu ze Stanami Zjednoczonymi, który zagrozi suwerenności Europy i państw, każdego z osobna.

Nie dajcie się oszukać kłamstwom które wpajają wam rządzący waszymi państwami, rządy dążą do utworzenia zjednoczonego królestwa europejskiego, pod rządami USA, sprzeciwiając się Rosji i podburzając ją do agresji wobec was. Wszystko co wam przekazuję jest prawdą wiadomą tylko tym, którzy stoją ponad wami, a mówię to dla waszego bezpieczeństwa.

Wielu z was nie wierzy w orędzia z Fatimy, orędzia z Medjugorie i wiele innych orędzi które przekazuję światu. Wielu z was błądzi nie szukają Chrystusa, lecz pędząc za dobrami tego świata pogrążacie się w coraz większym chaosie który prowadzi was do zguby tu na Ziemi. Módlcie się nieustannie, bo w Sercu Mojego Syna wasza nadzieja, pokój da świata nie przyjdzie bez waszej woli pokoju. Choć może wydawać się wam że nie macie żadnego wpływu na to co się dzieje na świecie, jest tak naprawdę zupełnie inaczej.

Wojna która od wielu lat się toczy, nie toczy się tylko o wpływy materialne, lecz o wasze serca. Bądźcie czujni moje dzieci, w modlitwie wasza nadzieja. Pan nad wami czuwa, musicie tylko zaufać. Bądźcie odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa w czasach tak złych dla Kościoła Katolickiego, bądźcie tymi którzy wprowadzają światło i nadzieję pomiędzy ciemności. Jestem z wami, jestem z Kościołem Mojego Syna i nic na tej Ziemi tego nigdy nie zmieni, nawet ci którzy uważają się wciąż za królów i władców, niszczących prawa do życia i wolności w Chrystusie, którzy prześladują was za życie Prawdą.

Nie zamykajcie serc na wasze potrzeby, dostrzegajcie to co się dzieje wokół was i tych, którzy was nieustannie potrzebują, waszego wsparcia i modlitwy. Troską i miłością do bliźniego okazujcie swoje człowieczeństwo, nie tym co przedstawia wam świat zwodniczych manipulacji. Bądźcie wytrwali życiem w Jezusie moje dzieci i pamiętajcie że mam was w opiece po wszystkie dni. Módlcie się do Mnie, Mojego Syna, miejcie ufność i nawróćcie się! Jedynie w sercu prawdziwie oddanym Jezusowi jest światło, które potrzebne jest waszym duszom, tak zagubionym w dzisiejszym świecie. Nie zapominajcie o tym co jest jedynie i naprawdę ważne, o miłości Jezusa Chrystusa, odrzućcie wszystko to co was niszczy i zniewala, odrzućcie szatana który nieustannie was pogrąża w ciemności tego świata.

Tak jak zapowiedziałam w Fatimie świat czeka wielka zmiana, będzie się działo coraz gorzej. Kościół znajdujący się w Rzymie jest nieustannie niszczony i atakowany od środka. Kościół potrzebuje waszej modlitwy, zwłaszcza za kapłanów i tych rządzących na samej górze. Źle się dzieje w kościele za sprawą tych, którzy sprzedają własne interesy diabłu, zdradzając Jezusa. Nie od dziś wiadomo wam, choć stara się to przed wami ukryć, ze Kościół nie jest już Kościołem Chrystusa w pełnym znaczeniu, lecz organizacją kościelną, która jest prowadzona odgórnie przez tych, którzy zdradzili. Jednak kościoły na świecie prowadzone są przez kapłanów idących za Chrystusem.

Przedstawiane wam wciąż nowe prawdy Kościoła, które są waszymi prawami wymyślonymi i zatwierdzonymi przez tego, który nazywa się niegodnie papieżem, są niszczącymi was i wasze społeczeństwo doktrynami, niezgodnymi z nauką Kościoła Katolickiego i są niezgodne z Prawem Bożym. Wszelkie odstępstwa od Prawa Pana są herezjami głoszonymi ku waszemu zwiedzeniu i zniewoleniu, demoralizacji waszych rodzin i społecznych norm. Kultywowane przez was formy protestów popierających nowe prawa i doktryny, ustalane przez rządy i szatana są popieraniem przez was tego odstępstwa i są odstępstwem od Mistycznego Ciała Chrystusa.

Wciąż oddalacie się od prawdy, którą sami w Panu powinniście być, świadczyć miłością i sprawiedliwością, będąc poddanymi Woli i Prawu Bożemu, a wy wciąż poddani jesteście szatanowi i tym, którzy uważają się za stanowiących prawo.
Nawet dzisiaj trudno jest wam sobie wyobrazić jak niezdolni jesteście przez to do wyrwania się z tego oszustwa, które opanowało serca całego świata mrokiem i zasnuło je całkowicie. Nigdy wcześniej na Ziemi nie było podobnej sytuacji, tak strasznej, jak jest obecnie. Wydaje wam się ze jesteście bezpieczni posiadając pieniądze i dobra materialne, kierując się wciąż kłamstwem przedstawianym wam przez tych, którzy w głównej mierze ponoszą odpowiedzialność za to, co jest wam przedstawiane każdego dnia, a nie zwracacie uwagi na to, co Naprawdę jest najważniejsze i to, o co tak naprawdę powinniście się troszczyć. Zbawienie wasze jest dla was nie do zrozumienia, dążenie do Królestwa Bożego jest tylko teorią, która praktykujecie, żyjąc zupełnie czym innym. Nie wiecie tego, że ten który was teraz prowadzi, nie zbawi was nigdy, bo dąży do tego, byście nie poznali prawdy o zbawieniu, wszystko co was zniewala mu do tego służy, by przesłonić wasze oczy kłamstwem i manipulacją współczesnych prawd, które prawdami nie są i nigdy nie były.

Krzywda ogromna się wam dzieje moje drogie dzieci, a tego nie dostrzegacie, sądząc że cały wasz los i bezpieczeństwo możecie złożyć w ręce tych, którzy tego nie zrobią, nie obronią was przed tym co was czeka, bo to oni wam ten los szykują.
Prawdą którą chcę wam przekazać jest także to, że w następstwie konfliktu który rozgrywa się w Syrii, będzie wojna z Turcją i Irakiem, do której później dołączy Francja, Niemcy i Anglia. Lecz zanim się to wydarzy upłynie czas, którego potrzebują do tego, by osiągnąć zamierzone cele. Skutkiem tej wojny będzie utworzenie się nowych unii i sojuszy, rozpadnie się stary ustrój.
Będzie to początkiem zmian politycznych, lecz także tego co nastąpi potem, na skutek destabilizacji i organizacji państw. Upadnie system rządzący dotychczas w Unii Europejskiej, rządy podzielą się na rządy terytorialne i unijne, państwa południa od Polski założą z Polską nowy sojusz. Władza niemiecka podzieli się na rządzących wewnątrz i tych rządzących poza granicami kraju, próbujących tworzyć nową unię z państwami zachodu. Na północy Europy państwa skandynawskie pozostaną poza wszelkimi układami politycznymi. Nowa sytuacja w Europie rozpocznie wiele zmian politycznych na świecie. Lecz będą to zmiany które nie doprowadzą do niczego dobrego, lecz do dalszych konfliktów i nieporozumień, wskutek czego zapanuje chaos w polityce i handlu, interesach i prawie migracyjnym, co doprowadzi w efekcie do utworzenia po pewnym czasie czegoś, co będzie przypominało dawną unię, lecz będzie to twór oparty na jednolitym prawie dla wszystkich państw, znajdujących się w jego granicach, które są wyznaczone przez dzisiejsze terytorium Unii Europejskiej.

Państwa stracą swoją suwerenność, zostaną poddane z przymusu władzy odgórnej, mającej władzę nad prawem we wszystkich krajach, które będzie obejmować. Stworzenie nowego superpaństwa będzie początkiem końca jakiejkolwiek wolności i swobody obywatelskiej i wyznaniowej, zaniknie każda kultura na skutek wprowadzenia jednolitego prawa i norm da wszystkich obywateli.
Nie będąc poddanymi Prawu Bożemu, jesteście poddanymi kłamstwu zwodzicieli, którzy za waszymi plecami stworzą nowy porządek dla świata, bez Boga, praw i wolności. Zostaliście zamroczeni tym, co nieustannie macie przed oczami, a nie wypatrujecie Tego, Który Jest waszym Zbawieniem. Jezus Chrystus od zawsze powtarzał, że prawda Jego Kościoła jest w Nim Samym, nie ma innej prawdy poza Nim, a której tak doszukujecie się w kłamstwie. Cała wasza populacja wciąż dąży do zagłady, i choć wciąż giną miliony niewinnych dusz ludzkich, wy tego nie zauważacie, wciąż udajecie że tak musi być, nie robicie niczego by cokolwiek zmienić, a powinniście zacząć od zmiany waszego własnego życia, bo od tego zależne jest wszystko w was i dookoła was. Jesteście tymi który tworzą ziemię, nie jesteście tymi którzy są poddani władzom. Władza wasza jest we władzy Pana, który kieruje was swoją miłością i Prawdą, o ile sami tego pragniecie.

Lecz tak nie jest i przez to co robicie gubicie wciąż właściwą drogę którą powinniście wszyscy podążać. Na każde wasze słowo które wypowiecie, znajdujecie odpowiedź w miejscu, w którym się znajdujecie. Czasami nie myśląc o tym co was czeka, nieświadomie dokonujecie wyboru, który zaważy na waszym życiu, nie kierując się tym Prawem, które jest wam dane. Dlatego nie możecie wciąż żyć tak, jak dla was chce Bóg i jak sami pragnęlibyście żyć w miłości i pokoju. Cały czas który poświęcacie na wasze rozrywki, jest tym czasem, który marnujecie w drodze do Pana i jest szansą, którą zaprzepaszczacie z każdą minutą życia coraz bardziej .

Coraz większe zwiedzenie którego dopuszcza się szatan, jest następstwem waszego przyzwolenia na działanie w waszych duszach. Każdego dnia wpuszczacie go do środka, dając mu wolną rękę na działanie. Nie możecie wciąż być nierozumni, wciąż biegać za dwoma panami, Pan wasz jest tylko Jeden Nieskończony. Więc jeżeli nadal będziecie lekceważyć Prawo Boże i biec za tym co wciąż was tak raduje ku waszej zgubie, zostaniecie całkowicie poddani woli szatana, bez jakiegokolwiek prawa odmowy, zmuszeni całkowicie posłuszeństwu jego władzy na Ziemi.

Ja Maryja, wasza Matka i orędowniczka, obiecuję wam, że wszystkie wasze modlitwy i szczera pokuta będą wysłuchane i dostrzeżone, jeżeli będziecie się modlić szczerze i szczerze nawracać do Mojego Syna. Dlaczego wciąż uważacie, że te słowa, które do was kieruję są wymysłem szatana, traktujecie Moje orędownictwo jako sztuczki szatana przeciwko prawdzie Słowa Bożego, wielu z was wciąż wypiera słowa które do was kieruję, ku waszemu nawróceniu. Jestem posłana do tego, by wstawiać się za wami z Woli Boga, by być dla was wsparciem moje dzieci. Kocham was tak bardzo, że nie jesteście teraz w stanie pojąć tego ani zrozumieć. Kościół Chrystusowy będzie wciąż pod Moją opieką i moce piekielne go nie przemogą, lecz dzieci, walczcie o to, by szatan nigdy nie zdobył waszych serc, bo w nich zapisane jest Prawo Krzyża, przez który jedynie jest droga do waszego wybawienia.

Nawróćcie się i módlcie, by los wasz był bezpieczny, czas na to przyszedł by zaufać Jezusowi bezgranicznie i nieodwołanie, oddając się Jemu i Jego panowaniu, które powinno stać się dla was oczywiste. Święte Prawo Mojego Syna i Jego Panowanie jest ponad całym światem, jeżelibyście nawet w to nie wierzyli, jest to Świętą Prawdą która dla was jest nieznajoma. To co widzicie dotychczas to jedynie próba zapanowania nad stworzeniem Pana, lecz Jezus jedynie jest Panem Wszelkiego Stworzenia i nikt poza Nim.

Pokładajcie całą nadzieję w Panu, bo przyszłość wasza w Jego jest rękach. Nie czekajcie na złudne zbawienie tego świata, które nie przyjdzie z pomocą. Szukajcie prawdy w Ewangelii, która jest waszym drogowskazem życia, danym przez Wszechmogącego, który ustanowił Prawo i wszystko co Mu podlega. W Woli Pana jesteście Mu poddani w pełnej i nieskończonej mierze Jego miłości ku wam moje drogie dzieci. Nigdy nie traćcie z oczu tych prawd wiary, które są fundamentem waszego życia, powinny być wyznacznikami praw moralnych i społecznych, nie dajcie się zwieść kłamcom tego świata, którzy popychają was wprost w ręce diabła.

Szukajcie Prawdy jedynie w Panu i Jemu oddajcie całe swoje życie, by było dla was obietnicą Życia Wiecznego dla Chwały Bożej. Niestrudzenie pomimo trudności które stawa wam świat musicie dążyć do Królestwa Bożego, tak jak nakazał wam Mój Syn. Według Jego Prawdy żyjcie, bo w niej jest Prawda, Życie i Zbawienie! Trwajcie nieustannie w łasce Pana, przyjmując Sakramenty Święte, by życie wasze było uświęcone Jego Miłością i łaskami, które są dla was potrzebne.
Módlcie się i kochajcie, jak kocha was Jezus i Jemu się oddajcie!

Wasza Matka Maryja.

Komentarze (3)

Dodaj komentarz
  • Gość *.dynamic-ra-02.vectranet.pl

    Dobry Wieczor Paulino . Mam wrazenie ,ze laska Boza uderzyla we mnie i postanowilem napisac do Ciebie , gdyz wierze w to ,ze Mama Tobie sie objawia . Nie wiem , moze jestem latwo wierny i natykajac sie na objawienia Matki Bozej ,porusza sie moje serce i dlatego tez z tego powodu napisalem do Ciebie bo byc moze ... ,nie wiem , mam troche nadzieji ,wiary ? , sam nie wiem ... ale chcialbym wierzyc w nadzieje ,ze bede mogl z Toba przez chwile poprozmawiac ,majac nadzieje ,ze odpiszesz mi bo czytajac to wszystko dociera do mnie w sposob taki ,ze czuje lek i odrazu sie obwiniam za wszystko co w czym Mama nas napomina . Paulino , piszac do Ciebie z prosba o odpowiedz na Facebooka albo na emaila , chcialbym Ciebie prosic , jesli jest Wola Boga ,abys mogla sie ,ze mna skontaktowac lub napisac w prywatnej wiadomosci , indywidualna wiadomosc Mamy dla mnie ,gdyz Mama i Jezus na pewne rzeczy inaczej patrza niz ja . Mam konto na Fb ( Adrian Rybarski , zdj z Jezusem Milosiernym ) , jesli mozesz to napisz do mnie i jesli jest wola Boza oczywiscie . Pozdrawiam Cie i dziekuje Tobie i Bogu za to ,ze sie zglosilas do tego aby przekazywac Oredzia Mamy . Niech Bog Cie Bog Bogoslawi , w Imie Ojca , Syna i Ducha Swietego Amen .

  • Gość *.dynamic-ra-02.vectranet.pl

    zgodziłaś * . To Moj email jak cos ( jasiek19900.1990@o2.pl ) :) .

  • Gość *.dynamic-ra-02.vectranet.pl

    Dobry Wieczor Paulino . Mam wrazenie ,ze laska Boza uderzyla we mnie i postanowilem napisac do Ciebie , gdyz wierze w to ,ze Mama Tobie sie objawia . Nie wiem , moze jestem latwo wierny i natykajac sie na objawienia Matki Bozej ,porusza sie moje serce i dlatego tez z tego powodu napisalem do Ciebie bo byc moze ... ,nie wiem , mam troche nadzieji ,wiary ? , sam nie wiem ... ale chcialbym wierzyc w nadzieje ,ze bede mogl z Toba przez chwile poprozmawiac ,majac nadzieje ,ze odpiszesz mi bo czytajac to wszystko dociera do mnie w sposob taki ,ze czuje lek i odrazu sie obwiniam za wszystko co w czym Mama nas napomina . Paulino , piszac do Ciebie z prosba o odpowiedz na Facebooka albo na emaila , chcialbym Ciebie prosic , jesli jest Wola Boga ,abys mogla sie ,ze mna skontaktowac lub napisac w prywatnej wiadomosci , indywidualna wiadomosc Mamy dla mnie ,gdyz Mama i Jezus na pewne rzeczy inaczej patrza niz ja . Mam konto na Fb ( Adrian Rybarski , zdj z Jezusem Milosiernym ) , jesli mozesz to napisz do mnie i jesli jest wola Boza oczywiscie . Pozdrawiam Cie i dziekuje Tobie i Bogu za to ,ze sie zglosilas do tego aby przekazywac Oredzia Mamy . Niech Bog Cie Bog Bogoslawi , w Imie Ojca , Syna i Ducha Swietego Amen .

© Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci