Menu

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela. Świadectwo nawrócenia, prawdziwej obecności Jezusa i Jego Najpiękniejszej Miłości do każdego z Nas.

Orędzie Matki Bożej do kapłanów i wiernych 08.03.2017 r.

paulina93m

Dla tych dla których mam specjalne łaski, dla tych Pan przygotował specjalne misje. Niektórzy z kapłanów obdarowani są Charyzmatami Bożymi z których nie korzystają. Powinni budować Kościół Chrystusa tak, jak sam Jezus nakazał swoim apostołom. Niech każdy kapłan który jest przez Pana powołany do służby w szczególny sposób używa swoich darów wobec tych wiernych, którzy ich oczekują.
Wiara w Kościele została sprowadzona do odprawiania obrządku Mszy Świętej, sprawowania Eucharystii i udzielania Sakramentów Świętych, bez jakiegokolwiek ujawniania Mocy Bożej. Moi drodzy kapłani, Moi synowie powinni być całkowicie oddani Mojemu Synowi, pełnić Jego Wolę nienagannie, z pełną godnością Dzieci Bożych. Niewielu kapłanów słucha głosu Mojego Syna, niewielu naprawdę za Nim podąża, w głębi serca, z własnej, czystej i szczerej woli, z miłości do Niego.
Smuci mnie to, że moi drodzy synowie, ci których tak bardzo umiłowałam w swoim Matczynym Sercu, są tak mało oddani Woli Tego, który ich stworzył. Uchybiają się wciąż od należytego wypełniania swoich obowiązków wobec Pana, odprawiają w kościołach tylko te obrzędy liturgiczne które nakazuje im Kościół. Ich serca zamknęły się na głos Boga, nie zwracają uwagi na to, czego oczekuje od nich Jezus, lecz wypatrują tylko tego, czego sami pragną. Nie są w stanie pojąć Miłości Chrystusa, tej szczególnej którą ich darzy, nie rozumieją też tego, jak wiele Jezus da nich cierpi, za ich zniewagi. Kapłani Mojego Syna są zapisani w Jego Sercu wielkimi literami, są odpowiedzialni za całe zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, za objawienie Jego Miłości wiernym i tym, którzy Jezusa odrzucają w sercu.
Musicie drogie dzieci bardzo dużo modlić się za kapłanów na całym świecie, módlcie się za kapłanów w waszych parafiach, za tych którzy was prowadzą. Im zostało powierzone wielkie dzieło Mojego Syna i na nich spoczywa wielka odpowiedzialność za wasze dusze, za te wszystkie dusze które za nimi podążają do Jezusa Chrystusa, dlatego potrzebują wiele modlitwy i wsparcia z waszej strony, wiele zostało im dane, lecz i wiele się od nich wymaga. Są szczególnie drodzy Sercu Mojego Syna, dlatego też szatan szczególnie ich sobie upodobał w kuszeniu i zwodzeniu na złą drogę. Nieustanne modlitwy i posty wiernego ludu za swoich kapłanów mogą wiele zdziałać, lecz to od was samych zależy czy zechcecie się poświęcić za pasterzy Jezusa. Zawsze was prosiłam o modlitwę za Kościół i nadal będę was o to prosić moje kochane dzieci! Módlcie się i pośćcie, umartwiajcie się w imię ofiary przebłagalnej za Moich synów w Jezusie Chrystusie, by wyzwolić ich od pokus diabła, by byli wolni dla budowania Bożego Kościoła. Będę wam błogosławiła w waszych modlitwach, trwajcie w modlitwie różańcowej i nie ustawajcie, proście Pana o łaski i dziękujcie za wszystkie błogosławieństwa i miłość którą Pan na was zsyła! Dziękuję wam dzieci za wasze modlitwy i wasze oddane serca. Kocham was i błogosławię wam z mojego Matczynego Serca!
Wasza Matka Maryja.

© Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci