Menu

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela. Świadectwo nawrócenia, prawdziwej obecności Jezusa i Jego Najpiękniejszej Miłości do każdego z Nas.

Modlitwa skruszonego grzesznika. Napomnienie Boga. 27.04.2017 r.

paulina93m

Do was kieruję te słowa dzieci Moje, któreście się Mnie zaparły w waszym gniewie i złości, w ciemności waszej. Nie zapomnę wam waszej zapalczywości względem Miłosierdzia Mojego, Moje dzieci zrozumcie że Ja wasz Ojciec, Władca świata waszego i Królestwa Bożego zawsze wam błogosławię, lecz w waszych nędznych poczynaniach gardzić wami nie chcę, dlatego daję wam Słowo Moje, Ojca waszego, że dam przebaczenie i miłosierdzie tym, którzy zwrócą się do Mnie w ufności tą modlitwą:

Ojcze Przedwieczny, Synu Odkupicielu, Duchu Najczystszy, ja grzesznik przychodzę prosić Cię Panie o miłosierdzie i łaskawość nad moją zranioną duszą i sercem nieczystym. Ufam Jezu, że wysłuchawszy mojej szczerej modlitwy, raczysz wylać na mnie zdroje łaski Twojego Miłosierdzia, twojemu skruszonemu słudze. W zapalczywości mojej zgrzeszyłem przeciwko Tobie Jezu i pragnę winy moje przed Tobą wyznać, Ojcze Jedyny, abyś mocą swojej Przenajświętszej Krwi wybawił moją nędzną duszę od śmierci wiecznej. Dlatego proszę Cię Jezu, racz udzielić mi przebaczenia, błogosławieństwa w moim postępowaniu ku Tobie, abym każdego dnia nawracał się do Ciebie. Miłuję jam Twe Święte Serce pełne łaski i przebaczenia, Serce Tego, Który nie wahał się życia za mnie oddać, Tego, mego Króla Jedynego o Miłosierdzie proszę, skruszonym sercem winy wyznaję, w sakramencie pokuty Twej Miłości powierzone, przez Ciebie zapomniane, abym jako dziecko Twoje mógł z Tobą królować na wieki. Tobie dziękczynienie i chwała mój Jezu, przez wszystkie wieki wieków, Amen.

Do waszej dyspozycji oddałem Syna Mojego, który Bogiem był dla was, a którego jak skazańca potraktowaliście niesłusznie, kierując się złem zapisanym w waszych sercach. Każdego dnia wydajecie niesłuszne osądy i wyroki, skazując na śmierć Bogu ducha winne dusze, Mnie poświęcone. Czy wam co uczyniłem, że tak hańbicie Moje Święte Imię? Czy zasłużyłem, Ja wasz Bóg i Ojciec, Stwórca wasz na potępienie? Zawsze dla was jestem miłosierny, kiedy wy odwracacie się ode Mnie, Ja was do siebie przyprowadzam, kiedy wasze serca się buntują, Ja im błogosławię, aby przez to do Mnie się nawróciły. Jednak ciemność w waszych sercach jest tak ogromna, że Miłosierdzie Mojego Syna nie jest w stanie was wykupić za życia z więzów grzechu, bo sami go wciąż pragniecie, aby go (grzech) posiąść. Każdy grzech który przeciwko Mnie czynicie, czynicie przeciwko sobie samym, bo sami swoje szczęście przekreślacie. Ja was zapisałem na Szczęście Wieczne w Mojej Księdze Życia i na każdego z was miejsce przygotowałem, a jak wiele ich pustych zostaje w Moim Domu. Nad każdym z nich płaczą Aniołowie i Matka wasza za wami łzy wylewa, za duszami zatraconymi, które odesłałem na potępienie. Nie osądzajcie fałszywie że z waszej winy grzechy wasze w przepaść was nie prowadzą, lecz że Ja, wasz Sędzia Sprawiedliwy, niesprawiedliwe wydaję wyroki. Nie znacie Miłosierdzia Mojego, tego jak bardzo was miłuję, bo dla was świat stworzyłem, okryłem Moją Chwałą dla waszego szczęścia, którego wy nie chcecie. Ja wasz Bóg, chociaż Bogiem jestem, to cierpię za wami, za tymi którzy wołają za Mną: "Abba Ojcze" z dna piekła. Wtedy poznacie Miłosierdzie Moje, Miłość Moją Ojcowską i troskę, gdy ją utracicie. Czy wtedy Ją sławić będziecie, ale już na próżno? Kiedy przyjdzie czas odpłaty, Sprawiedliwości Mojej nieugiętej, wtedy poznacie Kim jest wasz Pan Bóg, do Którego się nie zwracacie i Którego odrzucacie. Błagam was Moje dzieci, mówię do was jako Ojciec wasz, abyście do Mnie powrócili, kiedy dany jest wam czas łaski, tu na Ziemi. Bo kiedy do wieczności odejdziecie, skończy się Miłosierdzie Moje i dotknie was sprawiedliwość Ojcowska. Miałem dla was wiele serca posyłając przez wieki do was Moich świętych, których wam objawiłem abyście się nawrócili i uwierzyli. Dokonywałem cudów w waszych domach, a wy się zaparliście Mnie, przychodziłem do was w Mojej Miłości ofiarując wam Jezusa, a odrzuciliście Mnie. Wiele wam ofiarowałem, Bogiem jestem ale i Ojcem, dlatego miłuję was jak synów Moich i córki Moje, bo Moimi jesteście i do Mnie przynależycie. Posłałem wam Ducha, lecz wy Go nie chcecie, Duch Syna Mojego spoczywa na was, lecz na niewielu, którzy się go nie zaparli. Wielkim darem Miłości Mojej był Dar Zbawienia, Ten Którego umiłowałem ponad czas i przestrzeń i wszystko co stworzone, wyście Tego Boga waszego na śmierć krzyżową haniebnie wydali, poniżając Go, abyście mogli być zbawieni Jego ofiarą, na to Go wydałem. Niczego nie pojmujecie, Pisma macie lecz nie czytacie ich, Słów Moich prorokom nadanych ku waszemu pokrzepieniu. Ich także skatowaliście i odrzuciliście Moje dary. Teraz wam powiem, że odrzuciliście Moją Miłość Ojcowską, którą przez wieki wam okazywałem, bluźniliście Memu Imieniu i Przybytkowi Mojemu, czciliście Baala, w swojej głupocie hołdując mu sercem nieczystym. Nie mogę być wam przychylny gdy z sercem dwoistym do Mnie przystępujecie, czyści nie jesteście bo lubujecie się w grzechu i uciechach, które budzą we Mnie odrazę. Pragnę wam błogosławić w Imię Mego Najświętszego Syna Jezusa Chrystusa, ku waszemu zbawieniu, byście Jego Duchem prowadzeni dążyli do Chwały Zmartwychwstania, lecz uczynić tego nie mogę przez wasze odrzucenie. Dłużej litować się nie będę nad tymi, którzy darmo liczą Mego Miłosierdzia, grzesząc przede Mną. Mówię teraz o tych, którzy w Moich oczach budzą odrazę tak niewypowiedzianą, jakiej rozum ludzki ani serce znieść by nie mogło, gdyby poznało ohydę bezczeszczenia Mego Imienia. Szczególna surowość dosięgnie tych, którzy ślubowali Mi miłość i wierność Moim przykazaniom przed Ołtarzem Pańskim. Kapłani Mi poświęceni powinni być nienaganni w swoich sercach, oddawać Mi należną cześć i szacunek, podczas gdy otrzymuję od tych niewiernych Mi synów jedynie odrazę i wstręt, ohydnymi dla Mnie są ich ofiary, niegodnie składane na Moim ołtarzu. Tego Którego Ja ponad wszystko umiłowałem, Tego oni zbluźnili, a On, Syn Mój poświęcił im swoje Dzieło Odkupienia. Najdroższy dany wam Dar bezczeszczą po stokroć każdego dnia, kiedy z sercem nieczystym sprawują ofiarę. Ja wam błogosławię dzieci Moje, bo dla was ta ofiara złożona była przez Jezusa, lecz ten który ją ofiaruje niegodnie z sercem nieczystym i duszą splamioną, ten straci ją na zawsze. Serce Mojego Ukochanego Syna Jezusa jest dane dla zbawienia waszego, nie odrzucajcie Jego Miłości i poświęcenia, które ofiarował za was. Zawsze byliście ludem opornym i niechętnym do ugody z Ojcem waszym, byliście jak wasi przodkowie, którzy od prawieków Mnie się zapierali w imię odstępstwa. Kult szatana był ważniejszym dla was niż szczęście wasze i Moje błogosławieństwo. Nie szatan was stworzył, lecz on was otrzymał, nic za was nie dał a darmo was dostał. Dusze wasze oblókł w ciemności i mrokiem zakrył, abyście się niewidzialnymi stali dla Miłości Mojej, jak się wam zdaje, ślepcy. Zrzućcie zasłony waszych zaciemnionych oczu, bo nie widzicie ile Ja wam dobra daję, zamknęliście się w swoich zatwardziałych sercach, nie chcecie Mojej Miłości, odrzucacie siebie nawzajem. Gdzie jest drugi człowiek? Czy go widzicie? Każdego dnia przychodzę do was, a wy Mnie wyśmiewacie, odrzucacie i poniżacie. Ja w was jestem i dla was przyszedłem, otwórzcie serca wasze na Prawdę którą wam głoszę, na tą Nowinę którą słyszycie. Nie odrzucajcie Życia Wiecznego danego dla was za tak wielką Ofiarę. Błogosławię każdemu kto do Mnie powraca, każdy po stokroć łask otrzymuje, kiedy skruszonym sercem woła do Mnie, uciśniony i w żalu skruszony, serce swoje niech Mi ofiaruje za pomocą modlitwy,  którą przez Moją córkę podałem. Módlcie się do Mnie gdy czekam na wasze nawrócenie, czekam waszej miłości i wierności, przełamcie skorupy waszego serca, niech zatwardziałymi nie będą wobec Mego Miłosierdzia.

Wasz BÓG OJCIEC

© Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci