Menu

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela. Świadectwo nawrócenia, prawdziwej obecności Jezusa i Jego Najpiękniejszej Miłości do każdego z Nas.

Ponaglenie Maryi do Intronizacji 27.04.2017 r.

paulina93m

Wasz Bóg Ojciec jako i Ojciec Mój, Który stworzył i was, i Mnie, Syna do życia powołał Wolę powziął, a Ja posłuszny Najświętszemu, Jedno Jesteśmy, więc i Ja zapowiadam, com powiedział, że kara się wykona, choć wyczekujcie Mego Miłosierdzia, bo wielkie jest i niezmierzone morze Miłości Mojej do Was, święta Moja oblubienica Siostra Faustyna Kowalska przez która podałem Koronkę do Miłosierdzia Bożego wstawia się za wami narodzie Polski w nieustannych błaganiach. Tak mało tej koronki świętej odmawiacie, codzienną modlitwą powinna być dla was. Jakże wielkie i niezmierzone strumienie łaski spływają na dusze gorliwie odmawiające tę koronkę do Mojego Najświętszego Miłosierdzia. Wiele łask wam ofiaruję podczas tej modlitwy, dałem wam ogromną łaskę wyznaczając wam świętą, za której pośrednictwem przekazywałem Moją Wolę. W ogromnej łasce mam cały wasz naród Polsko ukochana, córko Moja umiłowana. Ciebie szczególnie sobie wybrałem, tyś córką bliską Memu Sercu. Matka Moja Najświętsza waszą Matką się stałą, przez was Królową Narodu Polskiego obwieszczona. Ona was prowadzi do Mojego Królestwa i płaszcz ochrony nad wami roztacza. Od wielu wojen was uchroniła i od wielu nieszczęść wywiodła. Zna Ona wasz ból, cierpienie i krew waszego narodu. Żaden inny kraj w Europie nie przesiąkł tak bardzo krwią niewinnych jak Polska. Wasza polska ziemia, zhańbiona i porzucona woła o litość i pomstę do Nieba. Krew niewinnych woła pod Niebiosa z waszej ziemi, ślady zbrodni nigdy nie zostaną zatarte ani zapomniane. Ci którzy mają krew na rękach spokoju nie zaznali, lecz ci którzy ponieśli męczeńską śmierć wskutek bestialstwa, stali się ofiarą przebłagalną za grzechy świata, niewinne baranki zamordowane na ołtarzu zagłady.        

Błogosławiłam wam w tych ciężkich czasach i błogosławię wam nadal, lecz dzieci Moje, pragnę całym sercem aby w waszym kraju dokonała się Intronizacja Mojego Syna, a waszego Króla. Jubileuszowy akt oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa nie był aktem Intronizacji. Jezus nadal jej wyczekuje i wiedzcie że dokona się, bo taka jest Jego Wola. Świętym Prawem Boga jest kierowanie waszym światem w którym żyjecie, jesteście Mu poddani, a uznanie tego jest aktem waszej wiary i przyzwolenia na oddanie się pod panowanie Jezusa. Moje drogie dzieci od dawna was proszę i ponaglam, by przyspieszyć akt Intronizacji w Polsce, wiele krajów na świecie już przyjęło Jezusa do serca, lecz w Polsce jest to skutecznie blokowane przez ludzi Mi wiadomych. Musicie się dużo modlić, bo prawda wyjdzie na jaw i nie odsuną tego momentu, kiedy Chrystus zostanie ogłoszony Królem Narodu Polskiego. Zadbam o to Moje dzieci byście były bezpieczne, lecz powierzenie się Chrystusowi jest niezbędne do spełnienia Jego Świętej Woli wobec was, a Pan pragnie was chronić przed wojną. Dawno zapowiadałam przez Moich świętych że wojna nastąpi i tak się stanie. Tylko państwa poświęcone pod opiekę Chrystusowi ocaleją. Nie wypatrujcie tych czasów przewrotnym sercem z niedowierzaniem bo czas ten zastanie was niespodziewanie, tak iż nawet nie zorientujecie się że nastała wojna. Módlcie się i pośćcie, bo los wasz już jest przesądzony a Wola Boża się wypełni. Pełni zawierzenia w Miłosierdzie i Ojcowską dobroć módlcie się do waszego Boga o wybaczenie za zniewagi Jego Majestatu, abyście mogli w porę uratować wasze dusze przed zagładą. Wiem że wciąż nie dowierzacie w orędzia które wam podaję, lecz zaufajcie że poświęcenie wasze pod Panowanie Jezusa, waszego Króla ocali was od wojny. W małym stopniu odczujecie jej skutki i następstwa, póki co zawierzajcie swój naród Mojemu niepokalanemu Sercu na Jasnej Górze oraz w swoich parafiach. Ja waszą Królową Moje polskie dzieci, dzięki waszym różom modlitwy poprowadzę was do Mojego Syna, do wypełnienia Jego Woli. Stanie się niebawem to, co wcześniej zapowiedziałam w jednym z orędzi Mojej córki, słuchajcie uważnie słów które do was kieruję, nawróćcie się dzieci bo los jest już przesądzony. Nie ratujcie marności lecz wasze dusze od potępienia wiecznego. Moje Matczyne błogosławieństwo zawsze jest z wami.  Zaufajcie Mojemu Sercu i módlcie się o Intronizację, dokona się w czasie który Pan wyznaczył, a wasza gorąca modlitwa przybliży jej czas. Trwajcie i módlcie się, zawierzajcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, a poprowadzę was do Chrystusa. 

Wasza Matka Maryja. 

Na pewno wasza wiara w Imię Jezusa Chrystusa będzie budować wasze serca każdego dnia Jego Miłością i łaskami, lecz to Maryja została poświęcona dla tego narodu, dopóki Jezus w nim nie zakróluje . Bądźcie posłuszni woli waszej Matki, bo z Woli Bożej Ona wam Matką. Módlcie się za kapłanów w Polsce i na świecie, zwłaszcza za tych w Watykanie, tam gdzie źle się dzieje. Zawierzajcie ich Sercu Maryi i módlcie się o ich nawrócenie. Wstawiam się za nimi w waszych oddanych i pokornych modlitwach, jestem z wami i czuwam nad wami,

wasz Ojciec Święty Jan Paweł ll

© Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci