Menu

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela. Świadectwo nawrócenia, prawdziwej obecności Jezusa i Jego Najpiękniejszej Miłości do każdego z Nas.

Czwarta tajemnica fatimska - Polska. 13.05.2017 r.

paulina93m

Posłuchajcie Moje drogie dzieci. Oznajmię wam prawdę, której nie słyszeliście, a którą ujawniłam już dawno. Ukryte są przed wami sprawy Kościoła, zamknięte za drzwiami władzy. Nie mogłam wcześniej tej wiedzy wam ujawnić, ze względu na wiadome mi sprawy, o których wy pojęcia nie macie. Dotyczą one tego wszystkiego, co ma się wydarzyć w niedługim czasie po wstąpieniu nowego Papieża. Obwieszczam wam rzeczy nowe, których nie słyszeliście, bo znikąd nie mogliście ich wiedzieć. Podałam tę prawdę siostrze Łucji, lecz i ona jak i kardynałowie wtajemniczeni w sprawę orędzi ujawnić jej nie mogli. Moją wolą było, aby w dniu stulecia Moich objawień w Fatimie zostały one ujawnione. Wiecie że to nie ludzie mają wpływ na to co dzieje się ze światem, lecz Bóg. Wy tylko pchacie go do ruiny. Wiadome wam było od dawna, że post i modlitwa jest warunkiem spełnienia Bożej obietnicy o Miłosierdziu, która wam przekazałam. Wiem że czcicie Moje Niepokalane Serce i z radością odbieracie Moje przesłanie z Fatimy, lecz tak naprawdę niewiele zmienia ono w waszych sercach, wciąż żyjecie codziennością, zapominając o Bogu. Mało ważnymi są dla was sprawy Boże, wasze zbawienie i poświęcenie się Bogu Nie jesteście na tyle blisko Boga, by doświadczać Jego Miłości, tej odczuwalnej i widocznej, która będzie was prowadzić w waszym życiu, przez to tak mało ufacie. Gdybyście tylko dogłębnie poznali Jezusową Miłość i Miłosierdzie, zapewniam was, że już nigdy nie odstąpilibyście od Niego. Przepiękne dary miłości Jezus wam ofiaruje, a dla wybranych są dary Jego Miłosierdzia tak wielkie, o jakich nie słyszeliście. W Moim orędziu z Fatimy słyszeliście, że prosiłam o pokutę i nawrócenie, lecz niewiele się na świecie zmieniło. Zatraciliście się zupełnie, zwłaszcza po śmierci waszego Ojca Świętego. On jedynie od dawna był dany prawdziwie od Trójcy Przenajświętszej, godniejszego na miejsce jego posługi nie było. I jego następcy błogosławiłam, lecz niesłusznie został odtrącony, chociaż wy znacie inną prawdę. To co się przed wami ukrywa to fakt, że kościół jest zupełnie niszczony od wewnątrz i bezczeszczony, tworzy się z niego instytucję kościelną podporządkowaną władzy państwowej. Jak wiele zła i ciemności kryje się za murami Watykanu, nie będziecie w stanie nigdy dojrzeć. Układy polityczne rządzą światem, a kościół ich prawą ręką we wszystkim. Trwoga i przerażenie ogarnia Moje Matczyne Serce, gdy widzę jak te ciemności nieprawdy oplatają wasze serca, a wy ich nieświadomi nie odstępujecie od nich, lgnąc do Jezusa. Wszystko co wam mówię może wydawać się wam wielce nieprawdopodobne, lecz miejcie nadzieję i ufność na to, że mówię wam prawdę. Jeszcze wiele lat upłynie do czasu, gdy wykona się w pełni to, co wam zapowiem, lecz wszystko do tych wydarzeń nieuchronnie zdąża. Prawda jest drastyczna i szokująca, lecz jest prawdą i ukrywać jej nie można. Wiele zła i nierządu kryje się za murami kościoła, wasze dusze wystawione na potępienie nic nie obchodzą kapłanów, odeszli całkowicie spod władzy Jezusa, a sprzedali się pod władzę szatana. Nie interesuje ich to, czy Kościół podąża za Jezusem czy nie, czy uratują choć jedną duszę od potępienia. Mamona przesłoniła ich oczy, by nie widzieli Prawdy, sami Jej widzieć nie chcą. Postawili się władzą odgórną nad wami, wydając rozkazy i rozporządzenia do wykonania przez władze państwowe. A wy nawet o tym nie wiecie, żyjecie w swoim świecie, który wam przedstawiają. Niedowierzaniem możecie obdarzyć Moje słowa, lecz dlaczego miałabym nie ujawnić prawdy skoro taka jest Wola Boga? Nie bójcie się tych słów, zawsze mówiłam wam o Mojej Miłości i Miłosierdziu Syna, lecz przyszedł i czas na słowa nagany.Nie jesteście wierni Kościołowi, uciekacie sercem od wypełniania Woli Bożej i miłosierdzia wobec bliźnich, a dziwicie się kościołowi, że odstąpił od Chrystusa. Lecz pamiętajcie, że musicie się modlić za swoich pasterzy, bo gdy ich zabraknie i wy upadniecie. Przyjdą na was ciężkie czasy, wtedy docenicie ich posługę i poświęcenie. Wspólnota Kościoła polega na tym, by się wzajemnie wspierać miłością i modlitwą, wzajemnym poświęceniem. Duchem Świętym jesteście zjednoczeni w Chrystusie. Nie dajcie się nigdy nabrać na tę propagandę podaną przez media, która nastaje przeciw Kościołowi Świętemu. Nie rozumiecie na czym polega Kościół i przynależenie do niego. Ufacie człowiekowi i budynkom, nie Bogu. A gdy one upadną i człowiek obumrze, kto wam pozostanie? Szukać daleko nie musicie, bo w sercu macie Boga, a Kościół ma was na Bożą Miłość otwierać. Módlcie się za swoje wspólnoty parafialne, za swoich pasterzy. Nie dajcie się omotać tym kłamstwom przeciw Kościołowi Świętemu. To co wam się pokazuje to jedynie bezczeszczenie Jego Świętego Imienia, Boga waszego. Ten który został wybrany na urząd apostolski, na tronie Piotrowym zasiada nie z Woli Ojca, lecz z woli ludzi. Bać się mówić przeciw niemu nie będę, bo Ja Matką Boga jestem i powiem co zechcę, co Bóg rozkaże. Prawdę wam ujawnię o zamysłach jego serca. Kościół planuje doprowadzić do całkowitego upadku i ośmieszenia, zbezcześcić Jego Świętości i odwieczne Prawa. Ohydne rzeczy robi poza kamerami, tam gdzie nie widzicie, bezcześci Święte Imię Moje. Uwłacza Imieniu Mojego Syna, Matkę Najświętszą obraża. On wybrany do upadku, jego ręką uczynione będzie odstępstwo, wiele dusz Mnie poświęconych, oddanych za sobą pociągnie. Przedstawiany wam jako głosiciel Dobrej Nowiny, jest tym, który ją zabija. W imię nowoczesności bezcześci Święte Sakramenty, niszczy tradycję i jedność Kościoła. Głoszą wzajemną miłość i pojednanie, tworzy podziały. Nie jest to wszystko wolą przypadku, lecz zaplanowanym działaniem. Widzicie jego odstępstwa, lecz traktujecie je jako jego nieumiejętność w obyciu z ludźmi i Bogiem. Papież wybrany na tron Piotrowy musi odznaczać się nienagannym zachowaniem, czystością serca i ubóstwem, służbą bliźnim i Bogu.Podczas gdy wasz papież Bergoglio , którego nazwać tym mianem nawet nie mogę, robi to wszystko po to, byście widzieli. Moje dzieci, nic nie jest szare, nijakie. Sprawy Boże trzeba stawiać jasno. Albo się podąża za Chrystusem jako prawowity wysłannik Boga, albo prowadzi się Kościół do ruiny moralnej i duchowej, jako wysłannik szatana. Stawiam sprawę jasno, jaką jest, Bóg sam ją potwierdzi kiedy przyjdzie czas. Nie ufajcie mu drogie dzieci, Jezus go nie zna i nigdy nie widział. Przez Boga on nigdy nie został wybrany i Ja błogosławić mu nie mogę. Kolano jego przed Trójcą się nie zgina, niegodzien jest by w białych szatach nieść pokój, będąc wilkiem. Kościół jest bez Papieża, tron Piotrowy pusty stoi. Nikt was nie prowadzi. Syn Mój Joseph Ratzinger nadal od Boga pochodzi i jego posłudze błogosławiłam, która nie została zakończona. Trójca Święta obdarza go wielkim błogosławieństwem, a tego którego wy wybraliście, tego Bóg przeklina. Nigdy nie został wybrany z Woli Boga na konklawe, zasiada w stolicy apostolskiej niegodnie, bezcześci jak nikt Święte Imię Boże. W samym sercu Kościoła zasiada, i na nie największa ohydę sprowadza. Tam gdzie królować powinno Serce Jezusa, tam króluje kłamstwo i nierząd, słudzy szatana. Wiele lat nie minie, gdy przekonacie się co do prawdziwości Moich słów, Pan przygotował obnażenie. Nie zaprze się więcej kościół swojego kłamstwa, lecz później przyjdzie pokój. Na krótki czas serca wasze się umocnią, lecz później przyjdzie na was próba. Wtedy docenicie prawdziwego pasterza. Ciężkie czasy wam zapowiadam, co jest Mi wiadome niech wiadome i wam będzie. Bo wojny nie unikniecie, a ona już w planach od dawna i dojdzie do niej na waszych oczach. Lecz przychodzę także, by zapowiedzieć wam czasy odleglejsze od tych, które was czekają. W czasach kiedy już was nie będzie, a kiedy wojna się uspokoi, nastanie chwilowy pokój, by po czasie nastąpiła wielka wojna. Dużo groźniejsza niż ta, której wy doczekacie. Nastąpi wielki ogień i dym, czarne niebo nad wami. Ratunku nie będzie znikąd, będziecie pozostawieni sami sobie na śmierć. Pomoc szybko się skończy, a wszelkie układy terytorialne nie będą istnieć. Nastąpi koniec wszystkiego, co zbudowaliście własnymi rękami. Zanim to nastąpi dojdzie do konfliktu, w którym wy nie ucierpicie, do Polski mówię. Małe straty poniesiecie, zakończy się na kilku dniach walk na zachodzie. Lecz inne państwa ucierpią. Po pewnym czasie dojdzie do wojny, w której otworzą się obozy. Kiedy ona się zakończy i nastanie pokój, wtedy nadejdzie ogień ze wschodu. W konflikt pomiędzy Rosją i Chinami włączą się Stany Zjednoczone, a gdy wszystko na waszym terenie zostanie zniszczone, oni się wycofają. Zostaniecie bez pomocy i systemu, zdani na siebie. Europa upadnie, obróci się w gruzy. Stany Zjednoczone odetną się od was całkowicie, by powrócić potem, w celu zawarcia fałszywego pokoju z Rosją, który będzie trwać krótko. Wielkie państwo wyprze Stany Zjednoczone zawierając pokój z Chinami i państwami Europy, które będą ją (Rosję) wspierać. Wtedy gdy wszystko stracicie, na zachodzie powstanie wielkie zło, tak ogromne, jakiego świat jeszcze na oczy nie widział. Powstanie ten, który jest przeznaczony na upadek wielu. Rządził będzie zgodnie z prawem i wielu zwiedzie w czasach niedoli, przyniesie złudne wybawienie światu. Wielu za nim pójdzie i zaprze się Boga. Stworzy nowy porządek dla świata, bogiem się objawi. Wielu mu zaufa z konieczności i cierpienia, a wielu odnajdzie w nim pocieszenie, które odebrał im świat. Wtedy wyjdzie z otchłani ten, który ma przyjść, a jego wyjścia Sam Najwyższy pilnuje. Po spustoszeniu jakie przyniesie nadejdzie czas Pana. Nie lękajcie się tych czasów, bo one was nie dosięgną. Bójcie się raczej o wasze dusze, bo Królestwo Boże szybciej was zastanie. Nie znacie dnia ani godziny, kiedy Pan przyjdzie, a losy świata są już zapisane. Zanim to nastąpi wiele cierpieć będziecie i cierpieć będzie ten, który był zapowiedziany. Będzie od Boga i od Boga już wyszedł, miedzy wami chodzi i do Chwały Bożej jest już zrodzony.  Jego przeznaczenie zapisane jaki wasze, całe życie w rękach Boga. Wasze odstępstwo spowodowało to, że taki los nad wami zaciążył. Gdybyście usłuchali głosu Pana, uniknęlibyście śmierci. Lecz ona każdemu z was dana, od wieków zapowiedziana i od dnia narodzin waszych. Lecz śmierć narodów nastąpić nie musiała, taka była wasza wola. To co teraz powinniście czynić, to modlić się za siebie nawzajem, bo wiele lat nie upłynie jak odejdziecie do Pana, a dzieci wasze na Ziemi zostaną. Oni martwić się za siebie będą, ponosić winy wasze. Następstwa waszych grzechów oni dźwigać będą. Wielu z nich upadnie, gdy nie wesprą się na Jezusie. A kościół coraz niżej leży i do Boga się nie wznosi, któż więc ich dusze będzie ratować? Sami sobie pozostawieni zostaną, Boga będą szukać w sobie nawzajem, a ci którzy nie znajdą, nie znajdą i przebaczenia. Doceniony zostanie wysiłek apostołów Jezusa gdy ich zabraknie. Wtedy wołać za nimi będziecie, a ci co zrodzą się z niewiernych, już ich znać nie będą. Wtedy zapanuje ten, który im swoją prawdę objawi, a Chrystusa znać już nie będą. Pokolenia przeklęte Duchem nie naznaczone, z win nie obmyte. Będą służyć swojemu bogu ślepi i głusi, martwi na zewnątrz i puści wewnątrz, jedna droga ich czeka. W waszym upadku zrodzi się odrodzenie którego czekacie. Lecz nie szukajcie próżnej nadziei i usprawiedliwienia dla waszych występków. Dla ludzi czystego serca będzie ono dane, a powstaną wielkie narody. Księstwa i królestwa pełne blasku i chwały wzniosą się na gruzach starego świata. Na upodlonej ziemi wyrośnie Chwała Boża zapisana od dawna w Księgach. Czasu dużo nie macie, wolą Moją jest byście czas znali. Chociaż wy go znać będziecie, dzieci wasze go nie wypatrzą. Im dane będzie czekać i wyczekiwać tego co ma nadejść. Wiedzieć tego nie będą, dopóki się nie ujawni, a słów Moich słuchać nie będą.  Teraz tworzycie podwaliny waszych przyszłych fundamentów, które się rozsypią, a oni się nie ostaną. Chwiejnym i rozdartym będą pokoleniem, zapisanym na straty.                                                                                                               Dlatego błagam, módlcie się zawczasu o Kościół Chrystusa, bo gdy przyjdzie próba na was i synów waszych, nie wyjdziecie obronną ręką. Tyko dzięki zaufaniu do Boga ocalejecie. Módlcie się za Kościół wasz, który chyli się ku upadkowi, bo jedynie w nim wasza nadzieja. Kiedy sercem od niego odstąpicie, będziecie straceni. Kościół bez waszej modlitwy nie przetrwa próby czasu, kiedy nastanie próba upadnie całkowicie i sami zostaniecie. Kto was wtedy zbuduje? Kto wam wskaże drogę? Sami sobie pozostawieni pobłądzicie, jak owce w ciemności bez Pasterza, pożrą was wilki. Gdy dni ciemności nastaną i Pan odsieje spośród was tych, którzy  się Go zaparli, wtedy nastąpi pokój. Sami poznajecie chyba że kwiaty już kwitną i owoc niedługo zrodzą. Niczym dziwnym to nie jest, a Pan powiedział. Jego Słowa znacie, a Jego przyjście coraz bliższe.                                                                                           Wyczekując Chwały Pana jeszcze cierpieć będziecie, Mój drogi Kościele wielkość w małości się rodzi, a chwała w cierpieniu. I taki los wam pisany, jaki i Mi był dany. Wolę Ojca przyjąłem, lecz niesłusznie cierpiałem, a wy karę za swoje winy poniesiecie. Moją drogą idziecie razem ze Mną, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Już jesteście ze Mną w drodze, koronę niesiecie, krwią spływają wasze skronie. Jeszcze daleka i ciężka droga przed nami na Golgotę, lecz Ojciec nas prowadzi i już Niebo przed nami otwiera. Ciężka i trudna będzie nasza droga, lecz naznaczona miłością i poświęceniem. Ci którzy tę prawdę zrozumieją,ci ze Mną królować będą. A ci którzy się Mnie zaprą, zostaną odrzuceni. W przededniu próby jesteście, dlatego módlcie się do Ojca waszego o potrzebne siły i błogosławieństwo na te trudne czasy. Ja, wasz Jezus jestem z wami, Mój Kościół nie upadnie bo we Mnie trwa, lecz ci którzy budują Kościół na fundamentach kłamstwa, sami go zawalą. Na ruinach miasta powstanie nowe Jeruzalem które Ja Sam wzniosę. Nie będzie ni głodu, ni cierpienia, ni śmierci ani bólu, bo Ja was wybawię i Wiecznym Życiem obdarzę, byście życie we Mnie mieli i królowanie razem ze Mną w Domu Ojca. Wieczną chwałą was otoczę i razem trwać będziemy. Ci którzy już odeszli, tym było to dane i obietnice Moje otrzymali. A wy wyczekujcie nadejścia Mojego Królestwa, bo dany jest wam czas kiedy jeszcze możecie go wyczekiwać. Nie marnujcie czasu danego wam  przez Ojca, bo nim się obejrzycie Królestwo Moje nastanie. Jam zasiadł po Prawicy Ojca Mego i Mi dana jest władza, by świat sądzić. Poddanymi Mi bądźcie i Głosu Ojca usłuchajcie, kiedy do was mówi. Kary zapowiedziane wypełnią się, bądźcie pokornymi i oddanymi Mojemu Sercu. Pismo Święte macie, szukajcie w nim prawdy, bo nic co wam mówię, nie jest w nim nie zapisane, lecz przed wami zakryte. Serca wasze jedynie mogą odczytać prawdę w nim zapisaną, dzięki Bożej Prawdzie i poznaniu. Czekam na każdego z was i każdego z was do Mnie przyprowadzę, tyko zechciejcie do Mnie powrócić. Będę panował po wieczne czasy z Moim Ojcem i Moimi Świętymi, a was pragnę uświęcić, byście ze Mną panowali. Nie zapierajcie się waszego Boga Który Jest Jedyny i Wieczny, wasi bogowie w niwecz się obrócą i stracicie ich razem ze swoim życiem, a przy Mnie trwać będziecie na wieki. Usłuchajcie prawdy którą przez Matkę posyłam, wam Ją objawiłem by niosła Dobra Nowinę. Dana wam jako Matka całym Sercem czuwa nad wami i was do Mnie przyprowadza.  

Komentarze (1)

Dodaj komentarz
  • Gość: [lafirynda20202] *.ipv4.supernova.orange.pl

    Jestem pod wrażeniem tego tekstu. Po kilkukrotnym przeczytaniu stwierdzam, że nie mogę zidentyfikować momentu, w którym 'autor przekazu' płynnie przekształca się z Maryi w Jezusa. Zwykle tak się nie dzieje. Mam na koncie bardzo dużo przeczytanych rozmaitych orędzi z Nieba i niemal we wszystkich przypadkach (może poza jednym) podawana jest osoba, która jest narzędziem przekazu. Chociażby imię i z jakiego miasta. Tutaj, mimo wielu zapytań od czytelników, niczego dowiedzieć się nie można. Mnie się natomiast wydaje, że na podstawie podobieństwa stylu i języka mogę popróbować zgadnąć. Czy jest to osoba o inicjałach mk?

© Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci