Menu

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela

Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela. Świadectwo nawrócenia, prawdziwej obecności Jezusa i Jego Najpiękniejszej Miłości do każdego z Nas.

Miłość Matki Maryi 09.05.2017 r.

paulina93m

Duchem Jestem z wami i sercem wam służę, trwajcie przy Mnie i módlcie się pod krzyżem stojąc z Moją Matką, proście o Miłosierdzie dla siebie i całego świata Koronka do Miłosierdzia Bożego. Tyle proszę o odmawianie tej Koronki, wielką ma moc wypraszania Miłosierdzia u Ojca. A kiedy wy źle czynicie, to i przebaczenie jest wam potrzebne. Dlatego przychodzę do was, byście przykazań odwiecznych nie łamali dla chwili uciechy, bo wieczność was czeka. Od was zależy czy szczęśliwa, czy potępiona. Prawo Boże się nie zmienia, to wy potrzebujecie je zmieniać według swych upodobań. Wedle tego jak pragniecie żyć, tak dostosowujecie do siebie Prawo. Przestrzegacie tylko tych przykazań, które są wa wygodne, a te grzechy które sprawiają wam radość, tych nagany nie chcecie i wolicie odrzucić Prawo, by zaakceptować swoje odstępstwo. Prawo Pana kłuje was w oczy, bo mówi prawdę o was samych, której słyszeć nie chcecie. Ciężka jest i bolesna, lecz wygodna i zaprzeć się jej nie chcecie, tej złej prawdy o was, a zapieracie się Prawdy o Bogu. Tej Prawdy Która was stworzyła i ogarnęła cały świat ludzki. Tworzycie iluzję posiadania, by nie widzieć Prawdy Jego Miłości, darmowej i bezwarunkowej. Zasady moralne wpojone wam przez waszych ojców straciły swoją wartość, oni o względy Boga zabiegali, a wy już dzisiaj za nic macie Prawo Boże. Kilka pokoleń nie minie jak świat wasz upadnie, a wy nadal wierzycie, że świat wasz żył będzie wiecznie, gdyż jest niczym i marnością, żył nie będzie. Marność w proch obrócić i próbować z jego gliny świat budować, to nic innego jak go niszczyć. Serca wasze zgniłe są grzechem, więc i nie są zdolne do realnej oceny sytuacji która się dzieje na świecie. Zatraciliście całkowicie poczucie odpowiedzialności, braterskiej miłości i współczucia, nie mówiąc o jakimkolwiek poczuciu człowieczeństwa. Szatan zniewolił was do tego stopnia, że niezdolni jesteście okazać miłość bliźniemu, choćby i odrobinę życzliwości. Zatraciły się w was całkiem ludzkie odczucia, patrzycie w ekrany swoich telewizorów, w nich wypatrując przyszłości. Nie zaufaliście Bogu, Który Miłość wam posłał, a zaufaliście temu który was zatracił. Zbyt wiele dusz na świecie poddanych jest złemu, wy się nawet za siebie modlić nie chcecie, nie mówiąc o tych, którzy potrzebują waszej modlitwy. Wstawiam się za wami, lecz nie mogę więcej na to, na ile zasługujecie swoim oddaniem. Taka jest prawda którą wam głoszę, nie dopatrujcie się w niej swych racji opartych na nauce kościoła, bo nie on ustala Prawa Boże i nakazy. Bóg decyduje kiedy i komu Miłosierdzie okazać, komu i kiedy będzie Miłością. To Kościół Mojego Syna ma być Jemu poddany, nie na odwrót, zapomnieliście o Prawach Bożych, uczyniliście Jezusa poddanym kościoła, zepchnęliście Boga na drugi plan życia, chociaż chodzicie do kościoła to nie po to by przyjść do Jezusa, lecz po to, bo tak nakazuje wam tradycja. Z sercem pustym i bez wdzięczności przystępujecie do Stołu Pańskiego, nie oczekując Jezusa, wyczekujecie tylko nadejścia kapłana i jego posługi. Wychodzicie z kościoła jak gdyby nigdy nic, jak z każdego innego budynku. Jezus ubolewa nad tym Moje drogie dzieci. On wam Sercem Najczystszym błogosławi, z Nieba zstępuje do dusz waszych, a wy Go lekceważycie, niegodnie przystępując do Komunii Świętej. Wiara w Boga wymaga szczerej relacji z Jezusem i szacunku do Niego, nie tylko waszej roszczeniowej postawy wobec Kościoła. Osądzacie niewinnych Moich synów przez pryzmat tych owiec, które się zagubiły. To prawda że kościół upadł, lecz nie cały i nie wszędzie. W każdej parafii są Moi oddani synowie, lecz i w każdej znajdą się ci, którzy odstąpili od Boga. Módlcie się za tych kapłanów którzy potrzebują nawrócenia, nie osądzajcie ich, byście i  wy nie zostali osądzeni. Wiele zostało im dane i Pan ich rozliczy, nie waszą to sprawą jest ich osądzać i pod sąd wydawać. Wiecie gdzie Prawdy macie szukać, nie zrzucajcie winy na tych, którzy nie zawinili, a sercem są Mi i mojemu Synowi oddani. Jak i w rodzinie, tak i w kościele są czarne owce, lecz Jeden Jest Pasterz Który ich prowadzi, a czy one powrócą, w Jego rękach jest Wola.                              Módlcie się i pośćcie, za każdym razem będę was o to prosić i nalegać, byście oddali się poświęceniu za grzechy świata, które ranią Jezusa. Wynagradzajcie Jego Najświętszemu Sercu wszelkie zniewagi przez was uczynione, a także przez tych, którzy nie wynagradzają Jezusowi. Módlcie się z ufnością i wytrwałością, bo na takich czeka Królestwo Niebieskie, na oddane dzieci Boże! 

Wasza Matka Maryja

© Pokochaj Przenajświętsze Serce Jezusa - Twojego Zbawiciela i Przyjaciela
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci